W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW AUDYT COMPLIANCE SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FINGROW AUDYT COMPLIANCE

AUDYTY, WYWIADY GOSPODARCZE
I DETEKTYWISTYCZNE, RODO

FAQ

Jakie korzyści odniesie moja firma dzięki współpracy z Fingrow Audyt Compliance?

 

Dzięki audytom i wywiadom – gospodarczym oraz detektywistycznym – przeprowadzanym przez naszych ekspertów unikniesz współpracy z nierzetelnymi kontrahentami, co zazwyczaj wiąże się ze sporymi stratami mogącymi naruszyć płynność finansową firmy. Dostarczymy Ci kompleksowej informacji na temat wskazanych przedsiębiorców. W ten sposób zapewnimy Twojej firmie bezpieczeństwo oraz przewagę na rynku, pozwalając jednocześnie uniknąć konfliktu interesów z wybranym kontrahentem.

 

Jaki zasięg mają Wasze usługi?

 

Eksperci Fingrow Audyt Compliance działają na rynku europejskim oraz międzynarodowym. Nasze usługi dotyczące audytu czy wywiadów gospodarczych/detektywistycznych mają zasięg globalny. Oznacza to, że możemy sprawdzić informacje o potencjalnym kontrahencie na całym świecie.

 

Kogo dotyczy RODO?

 

Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązuje od 25 maja 2018 roku i dotyczy wszystkich przedsiębiorców działających na terytorium Unii Europejskiej oraz przetwarzających dane osobowe klientów czy kontrahentów (imię, nazwisko, adres, PESEL, płeć, adres e-mail, numer IP, historia zakupów czy lokalizacja). Zgodnie z wprowadzonymi wymogami każda firma musi sama zdefiniować posiadane zasoby informacyjne, oszacować ryzyko związane z przetwarzaniem danych oraz wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do wynikających z rozporządzenia regulacji, muszą się liczyć z surowymi karami sięgającymi nawet 20 mln zł euro albo 4 proc. rocznego obrotu.