W SKŁAD GRUPY FINGROW WCHODZI FUNDUSZ INWESTYCYJNY

biznes inwestycje

FINGROW AUDYT COMPLIANCE SP. Z O.O. należy do grupy FINGROW CONSULTING GROUP SA

FINGROW AUDYT COMPLIANCE

AUDYTY, WYWIADY GOSPODARCZE
I DETEKTYWISTYCZNE, RODO

Obszary działania

Fingrow Audyt Compliance to spółka powołana w celu przeprowadzania audytów, wywiadów gospodarczych i detektywistycznych oraz wdrażania RODO.

 

Współpraca z nierzetelnym bądź niewypłacalnym kontrahentem to ogromne ryzyko dla firmy. Dlatego na życzenie klientów ustalamy sytuację prawną, podatkową, finansową, handlową, ekonomiczną oraz kadrową wskazanych podmiotów w celu oszacowania ewentualnego ryzyka współpracy i uniknięcia strat.

 

Kompleksowo przeprowadzony wywiad gospodarczy pozwala sprawdzić wiarygodność, uczciwość, rzetelność i wypłacalność potencjalnych kontrahentów. Eksperci Fingrow Audyt Compliance oferują specjalistyczne usługi detektywistyczne dla małych, średnich i dużych firm. Dbamy o to, żeby biznesy prowadzone przez naszych klientów były zabezpieczone na wszystkich płaszczyznach.

 

Eksperci Fingrow Audyt Compliance przeprowadzają szczegółowy wywiad gospodarczy dostarczający informacji na temat innych przedsiębiorstw. Korzystają przy tym z nowoczesnych, całkowicie legalnych i sprawdzonych technik operacyjnych zweryfikowanych przez specjalistów współpracujących z grupą Fingrow Consulting Group. Efekty tych działań nasi klienci otrzymują w postaci szczegółowego i oficjalnego sprawozdania.

 

Przeprowadzamy ponadto audyt aktualnych procedur i wskazujemy obszary wymagające poprawy. Oferujemy również szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa informacji i nowych zasad postępowania pod kątem RODO. Dzięki temu minimalizujemy ryzyko ewentualnych nieprawidłowości i pomagamy uniknąć poważnych strat finansowych.

 

W zakres naszych usług wchodzą:

 • Dostarczanie informacji na temat innych przedsiębiorstw.
 • Audyty wewnątrz firm przeprowadzane zgodnie z wymogami RODO.
 • Przygotowanie raportu przed rozpoczęciem wdrażania nowych procedur.
 • Przygotowanie sprawozdań po przeprowadzeniu wywiadu gospodarczego.
 • Analiza ryzyka i kompleksowe wdrażanie RODO.
 • Zabezpieczenie firm przed potencjalnym ryzykiem związanym z nowym rozporządzeniem.
 • Szkolenia wśród pracowników i współpracowników.
 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji.
 • Doradztwo przy utrzymaniu zgodności z RODO.
 • Outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych.
 • Audyty kontrolne po wdrożeniu RODO.
 • Analiza konkurencyjności.
 • Commercial intelligence: wywiad handlowy bądź komercyjny.
OFERTA WDROŻENIA RODO*
Lp. Adresat oferty Wynagrodzenie
1 Przedsiębiorcy (jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników, działalność usługowa lub handlowa poza internetem, brak danych wrażliwych) 50 PLN
2 Hurtownie od 75 PLN
3 Sklepy internetowe od 150 PLN
4 Biura księgowe od 75 PLN
5 Placówki medyczne od 150 PLN
6 Placówki edukacyjne od 150 PLN
7 Transport i logistyka od 75 PLN
8 Produkcja od 75 PLN
9 Usługi doradcze od 100 PLN
10 Usługi IT od 150 PLN
*Warunki realizacji usługi:
1) usługa obejmuje podstawową dokumentację wymaganą przez RODO oraz telefoniczne i mailowe konsultacje w zakresie wdrożenia RODO w wymiarze 2 godzin miesięcznie;
2) wiążąca oferta przedstawiana jest na podstawie ankiety wypełnionej przez klienta;
3) minimalny okres świadczenia usługi wynosi 12 miesięcy.
Wybieram

DORADZTWO W ZAKRESE RODO
Lp. Konsultacje telefoniczne i mailowe w zakresie RODO Wynagrodzenie
1 2h miesięcznie 100 PLN
2 5 h miesięcznie 250 PLN
3 10 h miesięcznie 400 PLN
Wybieram